Verksamheten

1                           Verksamhet

Barnen på Igelkotten är under en stor del av dagen indelade i två grupper; Kottarna för barn mellan 1-3 år och Taggarna för de som är 3-6 år gamla.

Igelkotten följer förskolans läroplan, Lpfö-98/10. Varje dag innehåller lek inne och ute och samlingar med t.ex. matte/språkövningar, sång och sagor. Varje vecka innehåller gymnastik, skapande och skogsutflykter.

2                             Öppettider

Igelkotten har i dagsläget öppet måndag till fredag mellan klockan 07:30 och 17:00. Vid behov förlängs öppethållandet. Under sommaren håller förskolan stängt i fyra veckor men erbjuder barnomsorg för dem som behöver det under dessa veckor. Mellan jul och nyår är det öppet efter behov. Två dagar per termin har Igelkotten stängt för planering.

3                             Måltider

På Igelkotten serveras frukost klockan 8.00. På förmiddagen har vi en fruktstund. Lunch serveras klockan 11.30. Klockan 14.30 äter vi mellanmål. Vi lägger stor vikt vid att äta hälsosamt och lagar all mat i eget kök.

4                             Kläder

Ditt barn behöver ombyteskläder i sin låda på Igelkotten, samt regnkläder och stövlar. Märkning av barnens kläder underlättar för alla.

5                             Hämta och lämna

Prata alltid med någon personal när du hämtar och lämnar ditt barn. Det är viktigt att du meddelar om någon annan ska hämta barnet. När du hämtar ditt barn, hjälper du henne/honom att avsluta pågående sysselsättning och plocka undan efter sig innan ni går hem. Läs gärna Igelkottens veckoplanering vid entrén.

6                             Tider

Om du blir försenad, ditt barn är sjukt eller av annan anledning uteblir från förskolan, bör du ringa så snart som möjligt på morgonen. Meddela även så snart som möjligt när du tror att ditt barn återkommer efter sjukdom. Blir du försenad när du ska hämta ditt barn är det också viktigt att du meddelar personalen, framförallt för barnets skull. Byte av arbetstider och förändrat omsorgsbehov meddelas till personal i god tid i förväg.


7                             Viktigt att veta

 • Personal och föräldrar på Igelkotten har tystnadsplikt.
 • Ditt barn är olycksfallsförsäkrat hela dygnet under tiden barnet är inskrivet på förskolan.
 • Byte av namn, adress eller telefonnummer anmäler du även till Igelkotten.
 • Information om medlemsaktiviteter och annat aktuellt finns på anslagstavlan.
 • Du är som förälder välkommen att hälsa på och vara med ditt barn på Igelkotten, i den dagliga verksamheten såväl som på utflykter mm.

8                             Rätt till plats för barn till arbetslösa eller föräldralediga

Alla barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetsökande har enligt lag rätt till minsta vistelsetid om 15 timmar/vecka. Vi erbjuder dessa barn 20 timmar/vecka måndag till torsdag, dock ej under skolans lov.

9                             Föräldraansvar

Som tidigare beskrivits har du som förälder stor möjlighet att påverka verksamheten på Igelkotten. Därmed har du även ett större ansvar. Som medlem i Föräldrakooperativet Igelkotten deltar du i de medlemsmöten som hålls löpande under året, ca 5 st/år, samt årsmötet. Någon av föräldrarna till barnet ska också under en två-årsperiod sitta med i en post i styrelsen. Under övrig tid då familjen inte innehar en styrelsepost finns andra ansvar som trivsel- eller fixaransvar.

Fixaransvarig utför praktiska arbeten på förskolan; exempelvis hyllor som måste upp, saker som behöver lagas, möbler som bör flyttas etc.

På Igelkotten sköts helgstädningen och den dagliga veckostädningen av anställd personal. Höst och vår har vi en gemensam storstädningsdag, vanligtvis en lördag, där alla förädlrar delar på arbetet. 

10                         Förskolans mål och riktlinjer

Pedagogerna arbetar utifrån läroplanen Lpfö-98/10. Förskolan har en allmän förskoleinriktning där lek, språk, matematik, rörelse, skapande och natur är viktiga grundstenar.

 • Alla på förskolan har ett gemensamt ansvar för alla barn.
 • Barnen ska få möta engagerade vuxna som tar barnens lek på allvar och ser varje barns möjligheter.
 • Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära stimuleras.
 • Varje barn ska mötas med öppenhet, värme och respekt, och bli en tydlig individ i gruppen.
 • Vi ska skapa en grupp där alla känner sig värdefulla och respekterar varandra.
 • Kontakten mellan föräldrar och personal ska fungera bra och präglas av närhet och öppenhet.
 • Vi ska ge barnen en rolig och minnesvärd tid på Igelkotten.