Avgifter

Igelkottens förskola tillämpar samma taxa som de kommunala förskolorna i Jönköping. Vi tillämpar maxtaxa vilket innebär att avgiften för ett barn inte får överstiga en viss summa per månad.


Jönköpings kommuns förskoleavgifter

Avgiften är en abonnemangsavgift och ska betalas 12 månader per år oavsett om platsen nyttjas eller inte. Inbetalning sker till Igelkottens bankgiro 5386-4229. Märk betalningen med barnets namn samt vilken månad som betalningen ska gälla för. Avgiften ska betalas i förskott senast sista vardagen månaden innan.

Uppsägning av plats sker skriftligt via blankett som fås av förskolechef. Uppsägningstiden är två månader.

                              Medlemsavgift

Eftersom Igelkotten är en ekonomisk förening blir nya föräldrar medlemmar. Det kostar 100 kronor per förälder. Vi har även en inskrivningsavgift på 300 kronor per barn. Dessa avgifter är ett engångsbelopp och betalas i samband med att placeringsavtalet är underskrivet.