Igelkottens förskola

Igelkottens förskola har sin verksamhet i äldre, charmiga lokaler i centrala Jönköping, med närhet både till Stadsparken och Friaredalen. Vi disponerar även en egen lekplats inom ett bilfritt område, samt har tillgång till ett grönområde i anslutning till förskolan. Förskolan strävar efter att ha små barngrupper. Vi har plats för ca 20 barn som under en stor del av dagen är indelade i två grupper. Förskolan lagar idag all mat själva i eget kök av egen kock och försöker använda ekologiska och närproducerade produkter så långt som möjligt.

Igelkottens förskola är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening utan vinstintresse. Våra ekonomiska tillgångar skall komma verksamheten till del. Som förälder har du stor möjlighet till delaktighet och inflytande över ditt barns tid på förskolan och till en nära och öppen kontakt med personalgruppen. Du lär även känna övriga familjer när du deltar i våra aktiviteter, både när det gäller den fortlöpande skötseln av förskolan samt gemensamma fester och utflykter som anordnas.


Rektor Ingela Gerebrant, forskolan@igelkotten.org

Ordförande, Anton Halldén: ordforande@igelkotten.org