Vill du ställa ditt barn i kö?

Blanketten finns i word-format som kan fyllas i och mejlas in till forskolan@igelkotten.org eller för utskrift i PDF-format.

pdf anmalan_barnomsorg_igelkotten_2017.pdf

word anmalan_barnomsorg_igelkotten_2017.doc